Bölümlere ayrılmış müfredat 8 - 9 yaş

Bu kursta amacımız, öğrencilerimizde problem çözme ve dijital becerilerle birlikte analitik ve mantıksal düşünmeyi geliştirmektir. Proje tabanlı öğrenme yöntemini kullanarak programlamanın temellerini öğrenerek başlıyoruz. Kursun sonuna doğru öğrenciler oyunlar, web siteler gibi kompleks uygulamalar oluşturmak için kullanabilecekleri programlama dili Python'u öğrenmeye doğru adım adım ilerliyor. Eğitim sistemimiz çocukların sosyal becerilerini ve sunum niteliklerini geliştirebilecekleri küçük ekipler halinde çalışarak sosyal bir ortam oluşturmaya yöneliktir.

Bölümlere ayrılmış müfredat 8 - 9 yaş

Each level has a length of 4 modules (16 weeks)!

years old
Level 1

Seviye 1 - Blok programlama ile ilk karşılaşmam

years old
Level 2

Seviye 2 - Çeşitli IDE'lerde kod yazıyorum ve oyunlar oluşturuyorum

years old
Level 3

Seviye 3 - Gelişmiş programlama

Suitable for students, passed levels from 1 to 3