Bölümlere ayrılmış müfredat 8 - 9 yaş

Bu kursta amacımız, öğrencilerimizde problem çözme ve dijital becerilerle birlikte analitik ve mantıksal düşünmeyi geliştirmektir. Proje tabanlı öğrenme yöntemini kullanarak programlamanın temellerini öğrenerek başlıyoruz. Kursun sonuna doğru öğrenciler oyunlar, web siteler gibi kompleks uygulamalar oluşturmak için kullanabilecekleri programlama dili Python'u öğrenmeye doğru adım adım ilerliyor. Eğitim sistemimiz çocukların sosyal becerilerini ve sunum niteliklerini geliştirebilecekleri küçük ekipler halinde çalışarak sosyal bir ortam oluşturmaya yöneliktir.

Bölümlere ayrılmış müfredat 8 - 9 yaş